Aktuálny kurz

EUR1
Euro. European Union
=
26,28
MXN –0,83%

Currency exchange rates in EUR on April 8, 2020

Naši partneri: