Aktuálny kurz

EUR1
Euro. European Union
=
18,58
MXN –0,02%

Currency exchange rates in EUR on September 28, 2023

Naši partneri: